preloader

Regulamin

2
Osoby
Osoby
-
+
wybierz
Sprawdź dostępność
left
right
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Każdy z domków przeznaczony jest dla maksymalnie 4 osób dorosłych + dziecka do lat 3.
Nie mamy w ofercie "dostawek".

Nasz ośrodek jest miejscem cichym i spokojnym. W trakcie pobytu nie można organizować głośnych imprez z osobami nie zameldowanymi w obiekcie. Nie wyrażamy zgody na organizację wieczorów kawalerskich itp. spotkań.

W miesiącach lipiec / sierpień obowiązują pakiety pobytowe - 7 / 14 / 21 dniowe. Termin rozpoczęcia pakietu następuje w cyklu od soboty do soboty / niedzieli do niedzieli. W pozostałych miesiącach minimalny czas pobytu to 2 doby.

Rezerwacja domku - płatność on - line 40% lub 100% wartości pobytu (karta kredytowa / e-przelew), w zależności od terminu rezerwacji. Dane do przelewu będą przesłane na adres e-mail po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacje nie opłacone są automatycznie anulowane po upływie 24h, za wyjątkiem rezerwacji dokonywanych przez klientów zagranicznych z uwagi na wydłużony czas transferu środków na konto.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17.00, a kończy następnego dnia o godzinie 10.00. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (usługa płatna i dostępna tylko poza sezonem letnim). Wszystkie media: energia elektryczna, woda, parking, centralne ogrzewanie, internet WiFi, drewno do kominka, opłaty uzdrowiskowe są wliczone w cenę pobytu.

Nie wyrażamy zgody na pobyt zwierząt.

We wszystkich domkach zabronione jest palenie tytoniu, a nieprzestrzeganie zakazu skutkuje karą pienięzną. Nie wyrażamy również zgody na smarzenie ryb. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu, bez zgody obsługi.


PROMOCJE / OPŁATY DODATKOWE / KAUCJE

Depozyt / kaucja za domek - 500,00 zł
Opłata serwisowa / sprzątanie końcowe - 200,00 zł. 

Łóżeczko z materacem dla dziecka do lat 3 - 50,00 zł / opłata jednorazowa

Wcześniejszy przyjazd (godz. 10.00)
lub przedłużenie doby hotelowej (do godz. 18.00) - 150,00 zł. (wymaga wcześniejszego uzgodnienia)
Miejsce parkingowe - pierwszy pojazd w cenie pobytu, pojazd dodatkowy - 30,00 zł / doba.
Transfer lotnisko Szczecin/Goleniów (SZZ) - 400,00 zł

Proces rezerwacji / Przetwarzanie danych osobowych / Polityka Prywatności

Proces rezerwacji

Rezerwacje dokonywane się za pośrednictwem linku pod przyciskiem "Sprawdź dostępność" lub "Rezerwacja"- https://panel.hotres.pl, system rezerwacji online jest obsługiwany na podstawie umowy przez zewnętrzny podmiot Hotres.pl należący do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A NIP 6112272445, REGON 021066480.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że : Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Jolanta Biegańska ul. Koralowa 5 Kołobrzeg 78-100,  NIP6711200050, REGON386789089, e-mail.: rezerwacja@domkiwczasowe.eu, tel: +48 502 792 287.  Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl


Dane osobowe

Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : rezerwacja@domkiwczasowe.eu. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku: link.

Zobowiązania Administratora

Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Zobowiązania Hotres.pl

Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do: szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku: konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu; konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu; rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
 

Reklamacje i anulowanie  rezerwacji

Klient może dokonać anulowania rezerwacji bez podania przyczyny, od momentu jej złożenia do dnia rozpoczęcia pobytu. W tym celu należy się kontakować pod numerem +48 502 792 287. Anulowanie rezerwacji wiąźe się ze 100% utratą wpłaconego zadatku. Prosimy o przemyślane dokonywanie rezerwacji, zwłaszcza w związku z aktualną, sytuacją epidemiologiczną. Każdorazowo zadatek za rezerwacje dokonane w okresie trawania zagrożenia epidemiologicznego lub pandemii nie będzie zwracany. Bezpłatna zmiana terminu rezerwacji będzie możliwa, gdy obiekt będzie zamknięty przez nadrzędne prawnie jednostki. Klient powinien poinformować ośrodek planując przyjazd po godzinie 22.00 W przypadku nie zameldowania się klienta do godziny 24.00 w pierwszym dniu rozpoczynającym jego pobyt, rezerwacja zostanie anulowana.

Ewentualne reklamacje należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: rezerwacja@domkiwczasowe.eu Reklamacje są rozpatrywane bezzwłocznie, maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30dni.

Serwis DomkiWczasowe.eu należy do firmy "Jolanta Biegańska",
ul. Koralowa 5, 78-100 Kołobrzeg  NIP6711200050, REGON386789089, e-mail.: rezerwacja@domkiwczasowe.eu, tel: +48 502 792 287. Użytkownik serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celach realizacji rezerwacji. Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do podanych przez siebie danych i ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926-j.t. z późn. zm.]

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT. Ceny wyrażone są w PLN.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.